Spar international

Terug
>

Project beschrijving

Een herinrichting stelde SPAR International in staat het kantoor in Amsterdam te behouden. De koppeling van een historisch en een postmodern pand vond plaats met respect voor beiden. De twee werden horizontaal en verticaal opengebroken. Lichthoven en zichtassen vergroten nu de verbinding, terwijl daglicht het gebouw dieper instroomt. Ook is het zicht op de straat vergroot. Visuele en logistieke synergie is geschapen: routes en functies lopen vloeiend in elkaar over.

Project Details

  • OpdrachtgeverInternational SPAR
  • Jaar2006
  • Oppervlakte1.500 m2