Onze lieve vrouwe gasthuis

Terug
>

Project beschrijving

Sinds 2007 werkt OTH architecten aan de herinrichting van het OLVG in Amsterdam. Binnen het concept speelde het ‘onder de mensen brengen’ van patiënten een grote rol. Door het ziekenhuis functioneel te openen, vervagen de grenzen tussen binnen en buiten. De externe straat werd als het ware doorgetrokken door het ziekenhuis en fungeert als centrale ontmoetingsplek, publieke– en semipublieke functies samenbrengend. Ook de polipleinen werden hieraan gekoppeld. Diverse poliklinieken en verpleegafdelingen zijn inmiddels opgeleverd. Een bijzonderheid is het Anna Paviljoen, een centrum voor moeder- en kindzorg, waar de afdelingen verloskunde, neonatologie en gynaecologie volgens een nieuw zorgconcept samenwerken.

Project Details

  • OpdrachtgeverOLVG
  • Jaar2010
  • Oppervlakte15.000 m2