DUTCHDOCK

Terug
>

Project beschrijving

DutchDock is geïnspireerd op de stalen scheepsrompen die tot een kwart eeuw geleden het landschap aan het IJ vulden. Het ligt verankerd in een helling en kraagt uit over het IJ. Hier is ruimte voor creatieve en innovatieve bedrijven – met als doel het uitwisselen van kennis en kunde. Labs, ateliers, studio’s, maar ook theaterzalen, expositieruimten en een restaurant: de faciliteiten zijn allen onder één romp samengebracht. De verwezenlijking van een droom die de ingang vormt naar talloze nieuwe dromen.

In samenwerking met Wolf Concepts.

Project Details