CIRCULAIRE VERBOUWING GEMEENTEHUIS LEEUWARDEN

Terug
>

Project beschrijving

Nadat OTH in 2017 een grootschalige bouwkundige renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis in Leeuwarden heeft opgeleverd, is OTH opnieuw gevraagd een ontwerp te maken voor de gemeente. Dit keer voor bouwdeel het Carré. Tijdens een intensieve workshop met gebruikers is veel input opgehaald. De wens voor een speelse, groene en huiselijke werkplek met veel diversiteit kwam duidelijk naar voren. Daarnaast zijn er hoge ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid en circulariteit die de gemeente Leeuwarden heeft. Door vrijkomende materialen maximaal te hergebruiken en nieuwe materialen toe te passen van duurzame oorsprong, is samen met de uitvoerders een sprekend eindresultaat bereikt dat recht doet aan de hoge ambities.

De gemeente wil met deze duurzame en circulaire verbouwing een inspirerend voorbeeld zijn!

Fotografie: Maarten Zwaneveld

Project Details

  • OpdrachtgeverGemeente Leeuwarden
  • Jaar2024
  • Oppervlakte1950m²