Artis Aquarium Pop-Up

Terug
>

Project beschrijving

Het Aquariumgebouw van ARTIS is, in verband met de grootschalige restauratie, voorlopig gesloten voor publiek. In het voormalige nachtdierenverblijf ‘de Volharding’ heeft OTH architecten in samenwerking met ARTIS een tijdelijk pop-up aquarium geopend. De ruimte is door ons getransformeerd tot een industriële omgeving waarin de aquariaopstelling optimaal tot zijn recht komt. Het verhaal over biodiversiteit, duurzaamheid en het leven onder water wordt ondersteund door een expositie met onder andere presentatiepanelen, een maquette en proefopstellingen. De expositie onderstreept de kwetsbaarheid van alles wat leeft op, in en rond het water en onze invloed op schone en gezonde oceanen. De bezoekers krijgen een kijkje in de keuken en zien van dichtbij de verzorgers van ARTIS aan het werk met de aquaria. Ook de bijzondere filtertechniek wordt inzichtelijk gemaakt. Het nog altijd functionerende Lloyds-waterfiltersysteem van bijna 140 jaar oud gaat zij aan zij met hedendaagse moderne filtertechnieken. Het pop-up aquarium benadrukt het belang van de restauratie van het Aquariumgebouw, het zoute water heeft het gebouw zodanig aangetast dat een grondige restauratie noodzakelijk is. Als er niet direct actie ondernomen wordt dan zal dit waardevolle industriële erfgoed verloren gaan.

Project Details