Artis aquarium

Terug
>

Project beschrijving

Het ARTIS-Aquarium, geopend in 1881 naar ontwerp van G.B. Salm in samenwerking met zijn zoon Abraham Salm, is door het zoute water uit de bassins ernstig aangetast. Om voortbestaan te waarborgen moet het rijksmonument op korte termijn ingrijpend gerestaureerd worden. Het ontwerp omvat een volledige restauratie van het gebouw. De ontwerpvisie van OTH, Marijke van der Wijst en Verlaan & Bouwstra architecten is erop gericht licht (daar waar mogelijk) en lucht in het gebouw te brengen. Zicht- en loopassen worden in ere hersteld of nieuw toegevoegd om een logische rondgang mogelijk te maken, de relatie met de buitenwereld te leggen en de monumentale structuur van de architectuur beter zichtbaar te maken. Gelijktijdig wordt er geïnvesteerd in een enorme verduurzaming van het gebouw.

Project Details

  • OpdrachtgeverARTIS