Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie

OTH maakt ruimte voor mensen. Het bureau werkt voor zeer verschillende opdrachtgevers en doelgroepen en heeft ervaring in het vormgeven van complexe programma’s. Een intensieve samenwerking met opdrachtgever en gebruiker is essentieel om tot het beste resultaat te komen. In korte tijd proberen we een organisatie te doorgronden en middels presentaties, visualisaties, brainstormsessies en workshops alle benodigde informatie te verkrijgen om tot een ontwerp te komen dat de cultuur van de organisatie ondersteunt en zelfs versterkt. Het is belangrijk hierbij alle gebruikers te betrekken. Dit neemt onzekerheden weg die vaak met veranderingen gepaard gaan en creëert draagvlak en enthousiasme in alle lagen van de organisatie.