De nieuwe regeling

De nieuwe regeling

OTH architecten werkt conform De Nieuwe Regeling DNR, waarin de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, ingenieur en adviseur is vastgelegd.

De nieuwe regeling DNR

Lorem ipsum dolor sit amet communitas erdum, lacus et vulputate, velit nulla commodo sem ipsum dolor sit amet.