Provinciehuis zuid holland

Provinciehuis zuid holland

Provinciehuis zuid holland

Het door OTH ontworpen renovatie plan voor het oude bestuursgebouw van architect Frits Peutz zal als DBM in de markt gezet worden, de vooraankondiging is gepubliceerd op Tenderned. Bijzonder aan het ontwerp is het streven naar een maximale duurzaamheid, gebaseerd op de doelstelling van de Provincie. Streven is een Energie neutraal en CO2 neutraal gebouw te maken, met behoud van de architectonische kwaliteit.

“De provincie Zuid-Holland is op zoek naar een partner voor de renovatie en het meerjarig onderhouden van haar bestuursgebouw. Het betreft gebouw C van het Provinciehuis aan het Zuid-Hollandplein 1. Dit is het oudste gebouw van de gebouwen rond het plein. Samen met de andere bouwdelen (A, B, D en E) vormt het een ensemble.”